Egzaminy

  • Pre A1 starters
  • A1 Movers
  • A2 Flyers
  • A2 Key for schools
  • B1 Preliminary for schools
  • B2 First for schools
  • A2 KEY
  • B1 Preliminary (PET)
  • B2 First (FCE)
  • C1 Advanced (CAE)

Pre A1 Starters

To pierwszy z trzech egzaminów dla najmłodszych dzieci. Test motywuje dzieci do zdobywania wiedzy i wspinania się po szczeblach egzaminacyjnych.
Egzamin pomaga w:

Dlaczego warto zdawać egzamin Pre A1 Starters

A1 Movers

Movers to drugi egzamin dla najmłodszych. Pozwala dzieciom rozwijać dalsze umiejętności i pozwala robić postępy w nauce języka angielskiego. Porusza tematykę bliską najmłodszym, skupia się na rozwijaniu umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim.
Egzamin pomaga w:

Dlaczego warto zdawać egzamin A1 Movers

A2 Flyers

To trzeci i ostatni z egzaminów dla najmłodszych. Pokazuje dzieciom jak wspaniale radzą sobie z językiem używanym na co dzień na poziomie podstawowym.
Egzamin pomaga w:

Dlaczego warto zdawać egzamin A2 Flyers

A2 Key for Schools

A2 Key for Schools to pierwszy egzamin po serii egzaminów dla najmłodszych. Posiadacz certyfikatu potrafi brać udział w krótkich rozmowach towarzyskich po angielsku. Przygotowania do tego egzaminu pozwalają efektywniej uczyć się języka według wyznaczonego celu i ścieżki egzaminacyjnej. Treści na egzaminie A2 Key for Schools są na takim samym poziomie CEFR jak A2 Key, ale treści są dostosowane do dzieci w wieku szkolnym.
Egzamin potwierdza umiejętność:

Dlaczego warto zdawać egzamin A2 Key for Schools

B1 Preliminary for Schools

B1 Preliminary for Schools to egzamin, który pokazuje, że osoba posiadająca certyfikat nabyła umiejętności językowe w takim stopniu, aby komunikować się w codziennych sytuacjach. B1 Preliminary for Schools jest egzaminem na takim samym poziomie jak B1 Preliminary, ale z treściami dopasowanymi tematycznie dla dzieci szkolnych.
B1 Preliminary potwierdza umiejętności:

Dlaczego warto zdawać B1 Preliminary for Schools

B2 First for Schools

B2 First for Schools to egzamin na poziomie B2 średniozaawansowanym, który potwierdza, że uczeń swobodnie posługuje się językiem mówiony i pisanym na potrzeby pracy lub nauki. Przygotowanie do tego egzaminu jest wspaniałą motywacją do nauki i pozwala rozwijać wszystkie umiejętności językowe, a następnie zdobyć certyfikat na poziomie B2 rozpoznawalnym na całym świecie. Egzamin B2 First for Schools jest na takim samym poziomie w skali CEFR jak i egzamin B2 First lecz tematyka treści jest dostosowana do młodzieży szkolnej.
B2 First for Schools potwierdza umiejętności:

Dlaczego warto zdawać First for Schools:

A2 Key

A2 Key Posiadacz certyfikatu potrafi brać udział w krótkich rozmowach towarzyskich po angielsku. Przygotowania do tego egzaminu pozwalają efektywniej uczyć się języka według wyznaczonego celu i ścieżki egzaminacyjnej. Podczas przygotowań rozwijasz wszystkie praktyczne umiejętności językowe: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie.
Egzamin potwierdza umiejętność:

Dlaczego warto zdawać egzamin A2 Key for Schools

B1 Preliminary

B1 Preliminary to egzamin, który pokazuje, że osoba posiadająca certyfikat nabyła umiejętności językowe w takim stopniu, aby komunikować się w codziennych sytuacjach.
B1 Preliminary potwierdza umiejętności:

Dlaczego warto zdawać B1 Preliminary

B2 First

B2 First to egzamin na poziomie B2 średniozaawansowanym, który potwierdza, że potrafisz swobodnie posługiwać się językiem mówionym i pisanym na potrzeby pracy lub nauki. Przygotowanie do tego egzaminu jest wspaniałą motywacją do nauki i pozwala rozwijać wszystkie umiejętności językowe, a następnie zdobyć certyfikat na poziomie B2 rozpoznawalnym na całym świecie.
B2 First for Schools potwierdza umiejętności:

Dlaczego warto zdawać First for Schools:

C1 Advanced

C1 Advanced to egzamin potwierdzający wysoce zaawansowany poziom znajomości języka angielskiego. Przygotowanie do tego egzaminu pomaga rozwinąć umiejętności pozwalające czerpać maksymalne korzyści z nauki, pracy oraz życia w krajach anglojęzycznych.
Certyfikat C1 Advanced potwierdza, że potrafisz:

Dlaczego warto zdawać C1 Advanced

Poziomy biegłości językowej

C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

C1: CEL DLA AMBITNYCH - EGZAMIN ADVANCED (CAE)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować, jasne dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

B2: PODSTAWOWY CEL - EGZAMIN FIRST (FCE)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkowaniem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniając swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

B1:

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

A2:

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to na przykład: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie , w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi problemami życia codziennego.

A1:

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka. ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawić siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.